DesignLusten

Om mig

Jag arbetar idag som underhållstekniker/platsansvarig vid Pråmkompaniets filial i Skoghall där vi arbetar med bland annat pråmuthyrning och bogseringar. Arbetet är väldigt varierat och innefattar såväl underhållsarbete som kundkontakter och att vara med och köra företagets bogserbåtar vid våra uppdrag. Jag ansvarar även för företagets hemsida och sköter marknadsföringen. Utöver detta driver jag DesignLusten där jag erbjuder föredrag om flottningshistoria samt olika tjänster inom grafisk formgivning och produktion av hemsidor.

Jag har sedan tidigare en magisterexamen i konstvetenskap med inriktning mot visuell kommunikation och grafisk form. Jag har även under tio års tid arbetat med olika typer av kundservice. Min tvärvetenskapliga bakgrund inom teknik, konst, kommunikation och grafisk formgivning är ovanlig. Ofta har man studerat endera eller, medan jag istället valt att kombinera de olika områdena eftersom jag anser att de kompletterar varandra och leder till nya kunskapsområden.

I maj 2016 tog jag examen som fartygsbefäl klass 8 för yrkestrafik inom sjöfart då jag i mitt arbete på Pråmkompaniet bland annat kör våra bogserbåtar. Våren 2017 tog jag dessutom examen för maskinbefäl klass 8 för att ytterligare fördjupa mina kunskaper.

Hösten 2018 gav jag ut en bok om Lustenbåtarna som användes inom flottningen på Klarälven, ett ämne som ingen tidigare dokumenterat. Flottningsbåtar är ett av mina största intressen och jag har även startat Facebookgruppen Svenska Flottningsbåtar i syfte att sprida kunskap om olika typer av flottningsbåtar och hur de användes.

I mars 2019 tilldelades jag Skogshistoriska Sällskapets hedersutmärkelse Örtugen för mitt arbete med att dokumentera flottningen i Värmland. Motiveringen till utmärkelsen finner du här: Örtug nummer 54 tilldelas Helena Lundgren Landin.

Samma månad blev jag även nominerad till Årets Sola av Karlstads kommun, också för mitt engagemang för att dokumentera flottningens historia och för min entusiasm. Motiveringen finner du här: Nominerade till Årets Sola 2019. 

Hösten 2019 tilldelades jag Region Värmlands litteraturpris för min bok om Lustenbåtarna och flottningen i Värmland i samband med bokmässan i Göteborg.

 

Mer om mig på Linkedin